Seniorklubben i FOA Kolding

Du er automatisk medlem af FOAs Seniorklub, hvis du er yngre pensionist, pensionist eller efterlønner. Vi håber på stor opbakning og fremmøde og ønsker alle velkommen i klubben.

Aktiviteter for FOA-medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet

FOAs Seniorklub er et tilbud til dig, som har forladt arbejdsmarkedet.
Seniorklubben holder en del arrangementer og udflugter og møder i årets løb. Her har du mulighed for at møde gamle kolleger og fortsætte det faglige fællesskab.
Du er velkommen til at tage en ledsager med til arrangementerne.

Vi hygger sammen, og der er altid kaffe med brød til arrangementerne, der afholdes på FOA Kolding. De afholdes torsdag i ulige uger, og typisk i tidsrummet fra kl. 14 til 16, medmindre andet er oplyst.

Har du en ide eller noget, som du synes vi skal beskæftige os med, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi forsøger at efterkomme så mange ønsker, som det er os muligt.

OBS! Vær opmærksom på, at ved de arrangementer, der er tilmelding til, vil det altid ske efter først til mølleprincippet.
Betaling kan forekomme ved nogle arrangementer.


Med venlig hilsen
Jytte Buhl Madsen