Faggruppemøder

Faggrupperepræsentanter

 

REFERATER

Social- og sundhedssektoren

> Referat

> Sygehjælper
> Handicaphjælpere
> Handicapledsagere
> Hjemmehjælpere
> Ledende værkstedspersonale
> Ledere mellemledere
> Neurofysiologiassistenter
> Plejehjemsassistenter
> Plejere
> Portører
> Beskæftigelsesvejledere
> Sosu-assistenter
> Sosu-hjælpere
> Tilsynsførende assistenter

 

Pædagogisk sektor

> Dagplejepædagoger
> Dagplejerne
> Legeplads
> Omsorgsmedhjælpere
> Pladsanvisere
> Pædagogiske medhjælpere
> Pædagogiske konsulenter

Teknik og Service

> Teknisk service

> Brand og redning
> Bybuschauffører
> Plejehjemstekniker
> RBR
> Sport
> Søfart
> Teknisk Ledelse
> Parkering

 

Kost og service

> Vaskeriarbejdere
> Kantine- og rengøringsledere
> Køkken
> Private kantiner og højskoler
> Rengøring
> Serviceassistenter