Faggruppemøder

Faggrupperepræsentanter

 

REFERATER

Social- og sundhedssektoren

> Sygehjælper
> Handicaphjælpere/ledsagere
> Hjemmehjælpere
> Ledende værkstedspersonale
Neurofysiologiassistenter
> Plejehjemsassistenter
> Plejere
Portører
> Beskæftigelsesvejledere
> Sosu-assistenter
Sosu-hjælpere
Hjemmeplejen
Behandlingspsykiatri
Plejecentre
Socialpsykiatri
SomatikkenPædagogisk sektor

> Dagplejepædagoger
> Dagplejerne
> Legeplads
> Omsorgsmedhjælpere
> Pædagogiske medhjælpere
> Pædagogiske konsulenter

Teknik og Service

> Brand og redning
> Trafikservice
> Plejehjemstekniker
> RBR
> Sport
> Søfart
> Teknisk Ledelse
> Teknisk service
> Ejendomsdrift
> Ambulance og sygetransport
> Parkering

  

Kost og service

> Vaskeriarbejdere
> Kantine- og rengøringsledere
> Køkken
> Private kantiner og højskoler
> Rengøring
> Serviceassistenter