PenSam Seniormøde

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Online
Målgruppe: Seniorer 59+

PenSam inviterer til seniormøde

Nu afholder vi igen vores populære seniormøder for medlemmer, der er fyldt 59 år.

 

På mødet får deltagerne information, gode råd og inspiration til at planlægge en god pension. Mødet varer ca. 1 ½ time og foregår online. Mødelederne er rådgivere fra PenSam Pension og PenSam Bank.

 

På mødet kommer vi bl.a. rundt om emnerne:

- Hvor, hvornår og hvordan vil du leve seniorlivet

- Muligheder i pensionsordningen

- Efterløn

- Tidlig pension

- Folkepension

- ATP og LD

- Nedsparring i ejerbolig som en del af din pensionsøkonomi.

 

Tilmelding på www.pensam.dk/senior