Medlemskab

Medlemskab af en fagforening og arbejdsløshedskasse er for de fleste mennesker et gode, de nødigt vil være foruden.


Hvorfor?
De fleste mennesker véd, at når uheldet er ude, så er det ikke godt at være uden et medlemskab i en fagforening eller i en a-kasse.

Du møder tit en uorganiseret rengøringsassistent i forskellige sammenhænge. Til bankospil, ved busholdepladsen, på ungernes skole. Tag dog en snak og stik dem en optagelsesblanket.

Vær stolt af, at du har hjulpet nogle ved at have gjort reklame for at få dem meldt ind i en fagforening.

Hvad skulle de have gjort, hvis der ikke havde stået et vakst medlem eller en opmærksom tillidsrepræsentant ved havelågen og fortalt dem om et fagforeningsmedlemskab?

Sikkerhed 
Fagforeningen sikrer både dine og dine kollegers rettigheder. Vi sørger for i samarbejde med tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter, at Jeres rettigheder efterleves.

Arbejdsløshedskassen sikrer dig rettigheder som ledig. A-kassen administrerer lovgivningen på arbejdsløshedsområdet. Derudover administrerer din a-kasse efterlønsordningen, andre ydelser ved for
eksempel aktivering, børnepasningsorlov med mere. Samt uddannelsesstøtte - SVU eller VEU - både for ledige og beskæftigede.

Som ny-indmeldt i KLS og a-kassen modtager du en masse informationsmateriale, som vi anbefaler dig at læse.

Klik her for indmeldelse