$name

Ny løn

Vores mål er at opnå: • bedst mulige løn- og ansættelsesforhold for medlemmerne,
 • en sammenhæng mellem stillingsbetegnelse, funktioner, kvalifikationer og ny løn - gerne via forhåndsaftaler - så medlemmerne oplever en retfærdig fordeling af ny løn,
 • at lønforbedringer ikke sker på bekostning af den aktive indsats for at forbedre arbejdsmiljøet,
 • at der bliver udfyldt en lønprofil for alle medlemmer,
 • at vi skal kunne aflæse en positiv lønudvikling ved hver overenskomstperiodes afslutning,
 • at flere medlemmer har en tillidsrepræsentant, da det lokale kendskab til arbejdspladsen er vigtigt ved forhandlinger om kvalifikations- og funktionsløn.

Det vil vi fordi:Vi vil sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesforhold.
 

Det vil vi gøre: • Der skal laves status på forhåndsaftaler på bestyrelsesmødet i januar,
 • Der skal være løbende opkvalificering af faglige sekretærer og tillidsvalgte, dels ved sidemands­oplæring og dels ved kurser,
 • Der skal forhandles med arbejdsgiverne om dækning af tillidsrepræsentanternes øgede tidsforbrug til ny løn forhandlinger,
 • Faglige sekretærer og tillidsvalgte skal følge op på, at kursus- og uddannelsesmuligheder er et reelt tilbud til medlemmer, evt. med udgangspunkt i rammeaftalen om efteruddannelse og kompe­tence-udvikling,
 • Når vi modtager udkast til aftaler, skal ikke-medlemmer kontaktes med henblik på tilbud om med­lemskab af FOA/KLS,
 • FOA/KLS intensiverer arbejdet med ny løn ved ansættelse af en lønkonsulent i 2002,
 • Når vi holder møder med medlemmer på arbejdspladser uden tillidsrepræsentant, opfordrer vi til, at der vælges en tillidsrepræsentant,
 • Der skal informeres i KLS Nyt om ny løn forhandlinger.

Vi er på vej til at nå vores mål når: • der foretages årlige løneftersyn hos samtlige arbejdsgivere,
 • alle medlemmer er indplaceret med en udfyldt lønprofil inden 1. januar 2003,
 • 20 % flere medlemmer har en tillidsrepræsentant inden 1. januar 2004.