Målsætning / handlingsplan

Lad os handle sammen for at nå vores mål

FOA/KLS's overordnede målsætninger for det faglige arbejde skal betragtes som en ramme for det arbejde, som fagforeningen allerede nu arbejder med, og som vi kommer til at arbejde ud fra i årene 2002-2004.

Alle målsætninger for de enkelte områder er ledsaget af en handlingsplan, der beskriver, hvad vi konkret skal gøre for at leve op til målsætningen, samt af nogle bemærkninger om hvordan vi kan aflæse, om vi har nået målene.

Målsætninger er denne gang udarbejdet til at kunne holde indtil FOA's næste kongres i 2004. Det vil sige, at vi inden kongressen tager målsætningerne op til revision og vurderer, om vi har nået målene - og om vi skal sætte nye mål.

Udover at det er et godt overordnet arbejdsredskab for bestyrelsen og den daglige ledelse i KLS, håber vi også, at målsætningerne kan give alle jer medlemmer og tillidsvalgte et større indblik i, hvad det faglige arbejde rummer, og i hvilken retning KLS bevæger sig i de kommende år. Vi håber yderligere, at de formulerede målsætninger kan hjælpe den enkelte tillidsvalgte med det faglige arbejde ude på arbejdspladserne. Og med tillidsvalgte mener vi både tillids-repræsentanter, suppleanter, sikkerhedsrepræsentanter, SU-medlemmmer, MED-medlemmer og klubbestyrelsesmedlemmer.

Målsætningerne drejer sig primært om det faglige arbejde, men det betyder naturligvis ikke, at KLS ikke også har nogle målsætninger om at fungere som en god og udviklende arbejdsplads for dem, der arbejder i KLS. Det har vi selvfølgelig også mange ambitioner om at være. Men dette hæfte drejer sig om de faglige mål og handlinger, som KLS står over for i fremtiden. Og de kan naturligvis kun nås gennem både engagerede medlemmer og medarbejdere.

Lad os derfor sammen hjælpes om at nå vores mål, så FOA/KLS fortsat kan være en god fagforening at være organiseret i.

Med venlig hilsen

 

Ellen Pedersen

Formand i KLS