$name

 

MedlemsdemokratiVores mål er at opnå:


 • tilfredse medlemmer
 • aktive medlemmer
 • flere medlemmer til generalforsamlingen
 • flere læserbreve i KLS Nyt
 • at medlemskab af faglig afdeling er en selvfølgelighed
 • øget kendskab til fagforeningen.

Det vil vi fordi:Vi skal være en fagforening, hvor medlemmerne oplever, at medlemskabet er væsentligt for deres hverdag og fremtid.
Der skal være overensstemmelse mellem medlemmerne og det, bestyrelsen og daglig ledelse be­slutter at arbejde med. Vi skal styrke fagforeningens interesser og omdømme.


Det vil vi gøre:


Klubberne:
 • arbejde for at få flere klubber,
 • arbejde for at få klubberne til at blive mere aktive
 • arbejde for at skabe flere aktiviteter i klubberne, evt. ved at lave et inspirationskatalog.

Generalforsamlingen

 • Der skal være et kulturelt indslag,
 • Generalforsamlingen må ikke overstige 3 timer
 • Vi skal arbejde med at tilbyde børnepasning til generalforsamlingen (resultatet afgør, om det skal sættes i værk),
 • Lodtrækning blandt de fremmødte om - et ekstra ophold i et feriehus, en ekstra deltager til studierejsen, en ekstra deltager til et aktiv ferie-ophold.  

KLS Nyt:

 • Redaktionen skal skrive artikler, der opfordrer til debat.

Vi er på vej til at nå vores mål når: • medlemstallet stiger,
 • 25% flere medlemmer deltager i generalforsamlingen inden for kongresperioden,
 • der hver måned er to læserbreve fra medlemmer i KLS Nyt.