$name

Ligestilling og indvandereVores mål er: • at alle medlemmer har lige vilkår på arbejdsmarkedet, fordi vi opfatter menneskers forskellig­hed som en ressource i sig selv for arbejdspladsen,
 • at der skabes en ligelig kønsmæssig fordeling,
 • at den etniske fordeling afspejler det omgivende samfund, også blandt tillidsvalgte,
 • at der skabes en aldersmæssig fordeling i arbejdsstyrken af hensyn til fornyelse, erfarings­overførsel og kontinuitet,
 • at der aftales fleksible og familievenlige arbejdstider.

Det vil vi fordi:

Vi ønsker at bevare og udvikle velfærdssamfundet, Det er i KLS´s og medlemmernes interesse på kort og lang sigt, KLS føler medansvar for, at mennesker i samfundet fungerer.

Det vil vi gøre:

På arbejdspladserne udarbejdes personalepolitikker med den nødvendige budgetmæssige dæk­ning, der indeholder:

 • KTO´s rammeaftale om socialt kapitel,
 • bestemmelser vedr. arbejdsopgavernes tilpasning efter den enkeltes fysiske- og psykiske for­måen,
 • tilbud om uddannelse der passer til den enkelte,
 • seniorpolitik,
 • at der arbejdes på at få overført bestemmelser fra andre lande, der er bedre end vores regler.

Vi er på vej til at nå vores mål når: • der er fortsat tilgang af arbejdskraft på trods af små årgange,
 • både mænd og kvinder finder arbejdet attraktivt,
 • der sker større søgning til uddannelsestilbud,
 • ældre medarbejdere kan fastholdes, fordi opgaverne er overkommelige,
 • Ingen udstødes, fordi de ikke lige umiddelbart passer til jobbet.