$name

Information og medier


Vores mål er at opnå:

 
Kommunikationen i afdelingen skal sikre god service og kvalitet for medlemmer og samarbejds­partnere. Udadtil skal afdelingen gøre sine faglige holdninger og handlinger synlige for nuværende og potentielle medlemmer, offentligheden og politiske beslutningstagere.
 

Det vil vi fordi:

Vi skal opleves som en åben, troværdig og demokratisk organisation, der er i dialog med sine medlemmer og varetager de arbejdsmæssige interesser i forhold til kommunale og amtslige arbejdsgivere og det øvrige samfund. Dialogen sikrer, at vi lytter til medlemmers ønsker og behov og tilrettelæg­ger informationen ud fra dette. 
 
Afdelingens politiske ledelse skal være åben over for enhver saglig henvendelse fra journalister og medier, ligesom formand, faglige sekretærer og tillidsvalgte skal markere sig jævnligt i aviser, radio og tv, når det er relevant.
 

Det vil vi gøre: • Arbejde for at al dialog med medlemmer og tillidsvalgte - både gennem skrivelser og ved tele­fonisk og personlig kontakt - foregår i en åben, venlig og letforståelig tone.
 • Hele tiden udvikle månedsbladet KLS Nyt efter medlemmernes behov. KLS Nyt er åbent for medlemmerne og modtager gerne indlæg til bladet.
 • Sende KLS Nyt til interesserede arbejdsledere, politiske beslutningstagere og journalister.
 • Formidle alle informationer, som er relevante for medlemmerne, i KLS Nyt, Fagligt Nyhedsbrev, hjemmesiden m.v., når medlemmer og tillidsvalgte har brug for det.
 • Oprette en FOA/KLS hjemmeside på internettet med nyheder, informationer, ind­meldelses­blanket og andre skemaer, debatforum m.m.
 • Tilbyde medlemmer og tillidsvalgte kursus i pc og internet.
 • Kontakte journalister og medier i forbindelse med sager og historier, f.eks. fra lokal­områder og alternativer til udlicitering.
 • Styrke daglig ledelse og tillidsrepræsentanter med tilbud om medietræning.
 • Medlemmer med debat-skrivekløe kan få gode råd og en håndsrækning til at skrive deres debatindlæg hos afdelingens journalist. 

Vi er på vej til at nå vores mål når: • Telefonproblemer og medlemsklager er registreret, undersøgt og tacklet i år 2002, således at de er halveret med udgangen af 2003.
 • Der gennemføres læserundersøgelser af KLS Nyt mindst hvert andet år.
 • Hjemmesiden søges oprettet i år 2002 og skal opdateres mindst en gang om ugen.
 • Hjemmesiden skal gerne have mindst 5 besøg dagligt.
 • Mindst 10 procent af de tillidsvalgte tilbydes pc- og internet-kursus, og 4 procent af medlemmerne tilbydes pc- og internet-begynderkursus i 2002. 
 • Bl.a. medietræning af daglig ledelse og tillidsrepræsentanter sikrer, at fagforeningen flere gange hver måned markerer sig med mærkesager, synspunkter og erfaringer i mediedebatten samt op til valg. 
 • Der kommer et debatindlæg i medierne fra KLS-med­lemmer mindst hver anden måned.