$name

De tillidsvalgte


Vores mål er: • at alle arbejdspladser er dækket af tillidsvalgte
 • de bedst mulige arbejdsvilkår for de tillidsvalgte og ruste dem gennem ud­dannelse, så de kan klare de faglige opgaver til gavn for medlemmerne,
 • at etablere et godt samarbejde mellem afdelingen og de tillidsvalgte.

Det vil vi fordi:De tillidsvalgte er bindeled mellem medlemmer og afdeling, og det er dem, der repræsenterer KLS på arbejdspladsen. Når de tillidsvalgte er synlige, så er KLS det også.
 

Det vil vi gøre: • arbejde for at der bliver indgået aftaler med alle arbejdsgivere om frihed til alle tillidsvalgte,
 • tilbyde uddannelsesplanlægning for den enkelte tillidsvalgte,
 • afholde "MUS" (medarbejderudviklingssamtaler) for klubformænd  
 • arbejde for at der er tillidsvalgte på alle arbejdspladser,
 • at der i særlige tilfælde frikøbes tillidsvalgte til specielle opgaver efter konkret vurdering (ek­sempelvis opsøgende arbejde),       
 • skabe et netværk blandt de tillidsvalgte, f.eks. ved at anvende PC og Internet i det faglige ar­bejde,
 • arbejde for at aftaler om tillidsvalgtes vilkår overholdes,
 • medvirke til at de tillidsvalgte oplever et godt samarbejde med afdelingen.

Vi er på vej til at nå vores mål når: • der er indgået aftale om frikøb med 50 % af arbejdsgiverne,
 • der er udarbejdet og udsendt en procedure for uddannelsesplanlægning,
 • "MUS" er gennemført inden planperiodens udløb,
 • 90 % af arbejdspladserne er dækket af tillidsvalgte,
 • de tillidsvalgte, som ønsker at gøre brug af PC og Internet, har fået muligheden,
  arbejdsgiveren kender aftalerne om de tillidsvalgtes rettigheder - og bruger dem.