$name

De ledigeVores mål er:


 • at bevare en velfungerende A-kasse,
 • at jobbanken bliver vedligeholdt, og at alle nyledige bliver informeret om tilbudet,
 • at vi skal gå aktivt ind i relevante samarbejdsorganer,
 • at vi bevarer caféen for de ledige.

Det vil vi fordi: • De lediges forhold er en del af KLS´s opgaver,
 • Ledige meget nemt føler sig isoleret, når man ikke har tilknytning til en arbejdsplads.

Det vil vi gøre: • Vi vil i samarbejde med den øvrige fagbevægelse arbejde for, at arbejdsløsheds-understøttelsen i højere grad skal kunne dække tabet af lønindtægt.
 • Vi vil arbejde på, at ledighed og udstødelse fra arbejdsmarkedet bliver minimeret ved, at ledige tilbydes opkvalificering /uddannelse i ledighedsperioden.
 • Vi vil arbejde på, at den ledige i ledighedsperioden ikke skal føle sig isoleret.
 • Vi skal i samarbejde med FOA og LO Storkøbenhavn påvirke de politiske beslutninger til gavn for de ledige.

Vi er på vej til at nå vores mål når: • Samtlige handlingsplaner for ledige med mere end 2 års ledighed vurderes i forhold til, om pla­nen bringer den ledige i arbejde,
 • mindst 5 % af vores ledige stifter bekendtskab med caféen,
 • 25 % af de ledige aktivt benytter sig af jobbanken.