Afdelingsbestyrelsen i FOA Horsens

Afdelingsformand Lone Dybdal  lonj@foa.dk
Faglig sekretær  Winnie Winther wwbe@foa.dk
Faglig sekretær Rikke Cnota  ricn@foa.dk
Faglig sekretær  Sanne Nielsen sani@foa.dk
Faglig sekretær  Sussie Brizarr subr@foa.dk
Dagplejer
Susanne Hedegaard Presthi
Pædagogisk assistent  Lotte Borg   
Social- og sundhedsassistent                      Lise Lotte Svane Pedersen
Social- og sundhedsassistent Anette Sigersted Jensen
Social- og sundhedsassistent Janet Glyngfeldt Philipsen
Social- og sundhedshjælper Uffe Valbjørn Skov  
Teknisk Serviceleder  Poul Erik Tovgaard  
Serviceassistent  Benny Iversen