Afdelingsbestyrelsen i FOA Horsens

Afdelingsformand Lone Dybdal  lonj@foa.dk
Faglig sekretær  Winnie Winther wwbe@foa.dk
Faglig sekretær Carsten Jørgensen  carj@foa.dk
Faglig sekretær  Susanne Nielsen sani@foa.dk
Faglig sekretær  Sussie Brizarr subr@foa.dk
Dagplejer
Susanne Presthi
Dagplejer   Alice Mortensen  
Dagplejer  Eva Jørgensen  
Social- og sundhedsassistent                      Rikke M. Cnota
Social- og sundhedshjælper Solveig Skaanning Hansen
Social- og sundhedsassistent Laila Hay
Social- og sundhedshjælperelev Uffe Skov  
Teknisk Serviceleder  Poul Erik Tovgaard  
Serviceassistent  Benny Iversen