Bestyrelsen i seniorklubben - FOA Guldbordsund

Formand
Jette Jacobsen
Laur Larsensgade 14, 1 tv
4800 Nykøbing F
Tlf. 6176 2153
Næstformand
Kirsten Romme 
Kirsebærvej 16
4800 Nykøbing F
Tlf. 2794 5364 
           

Kasserer
Henry Foged
Skovvej 24 
4840 Nr. Alslev
Tlf. 2868 8785

           

Bestyrelsesmedlem
Birthe Mortensen
Bjørneklovej 16
4873 Væggerløse
Tlf. 4276 9674

Best. medlem
Henny Pedersen
Nykøbingvej 93
4800 Nykøbing F
Tlf. 2343 5208

Suppleant
Inge Niemann Thomsen          
Nørrevænget 35           
4800 Nykøbing F           
Tlf. 2047 0056

Tilmelding
Tilmelding til de arrangementer, hvor vi skal ud af huset (løvfaldsturen og julefrokosten)
skal ske til:

  • Jette Jacobsen tlf. 6176 2153 eller
  • Henry Foged tlf. 2868 8785
Hvor ikke andet fremgår af programmet foregår arrangementerne i FOA Guldborgsund Gaabensevej 116, Nykøbing F. kl. 13.30.

Betaling
Betaling skal se ved tilmelding.
Pensionister og "påhæng" (mand/kone) skal betale 120,- kr. i kontingent om året.

Ændringer i programmet forbeholdes (se FOA-bladet)

Se også:

Medlemsaktiviteter