Bestyrelsesrepræsentanter i Pædagogisk sektor

Formand

Lene Ibsen
Mobil: 2267 2198           

E-mail: 

Næstformand

Vakant
 

 

 

Bestyrelsesrepræsentant
Dagplejerne

Vakant
Mobil: 

Bestyrelsesrepræsentant Pædagogmedhjælperne/ass

Vakant
Mobil:  

   

Bestyrelsesrepræsentant Dagplejepædagogerne

Bente Hansen
Mobil: 2815 7115

Bestyrelsesrepræsentant
Dagplejelederne

Helle Jensen
Mobil: 2464 0510 

   

Bestyrelsesrepræsentant Omsorgsmedhjælperne 

Tlf.: Pia Salqvist
Mobil: 2328 5993

Bestyrelsesrepræsentant Pædagogisk konsulent 

Vakant
Mobil: 

   

Suppleant

Vakant                    
Mobil:   

Suppleant

Vakant
Mobil:
                       

   

Referent

Vakant