Pædagogisk sektor i FOA GuldborgsundPædagogisk sektor har kompetence til under ansvar over for afdelingen at varetage følgende:

 • Overenskomstspørgsmål
 • Indberette overenskomstkrav
 • Følge den faglige udvikling i lokalområdet
 • Udføre og opfølge de arbejdsopgaver, der udstikkes af landssektoren
 • Bistå de tillidsvalgte i deres faglige virke, samt medvirke til tværfagligt arrangementer og uddannelser for medlemmerne og tillidsvalgte i sektorens område
 • Afholdelse af medlemsarrangementer
Følgende faggrupper er repræsenteret i Pædagogisk sektor:
 • Dagplejeledere
 • Dagplejepædagoger
 • Dagplejere
 • Omsorgsmedhjælpere
 • Pædagogiske konsulenter    
 • Pædagogisk assistenter
 • Pædagogmedhjælpere

Overenskomster
Overenskomsten kan fås i afdelingen. 


Bestyrelsen i Pædagogisk sektor