Kost og service - uddannelse

Serviceassistent uddannelse

Den primære uddannelse inden for Kost- og servicesektoren er uddannelsen til serviceassistent.
En serviceassistent samarbejder med andre faggrupper om at løse de rengøringsopgaver og servicefunktioner der er.

Hvis du er under 25 år skal du tage ungdomsuddannelsen som er toårig.
Det er en uddannelse som er sammensat af et 20 ugers grundforløb, et hovedforløb der består af en praktisk del på 61 uger og en undervisningsdel på 43 uger.
Økonomien er hvis du har fået en uddannelsesaftale fra start får du lærlingeløn i 2 år. Og hvis du begynder med at gå i skole og du er over 18 kan du søge SU til de første 20 uger og resten af uddannelsestiden er på lærlingeløn.

Hvis du er over 25 år kan du komme på en voksenerhvervsuddannelse på to måder. Dette sker enten som en etårig merituddannelse eller som en grundlæggende voksenuddannelse (GVU).
Der kræves dog for begge forløb at du har mindst to års relevant erfaring og forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag der er relevante for uddannelsen.
Økonomien for voksenuddannelsen er, at du normalt aftale med din arbejdsgiver, at du får din sædvanlige løn og din arbejdsgiver vil så kunne modtage AER-godtgørelse.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingen på tlf. 4697 1200