Service sektorens Generalforsamling 2016

Dagsorden til Service sektorens generalforsamling onsdag den 13. april 2016

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Valg af stemmetæller
4. Godkendelse af forretningsorden - se nedenfor
5. Godkendelse af dagsorden
6. Beretning
7. Indkomne forslag - forslag skal være bestyrelsen i hænde
    senest tirsdag den 29. marts 2016 kl. 24.00
8. Person valg - forslag til personvalg skal være bestyrelsen i
    hænde senest tirsdag den 29. marts 2016 kl. 24.00

Valg til Sektorbestyrelsen for en 4 årig perioden

Inge Jensen, sektornæstformand - genopstiller

Valg til Afdelingsbestyrelsen

1 ordinær plads
2 suppleanter

9. Eventuelt 

På sektorbestyrelsens vegne

Rene B. Hansen                     Inge Jensen
sektorformand                       sektornæstformand

Bilag:

Forretningsorden

Sektorlovene

 

Vi starter med en let anretning kl. 18.00 fælles med alle sektorerne

Kl. 19.00 starter sektor generalforsamlingen

Tilmelding senest den 7. april 2016

http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Frederikssund/Sektorgeneralforsamling%202016