Sektor generalforsamlinger 2016

Onsdag den 13. april 2016, kl. 19.00
i FOAs egne lokaler, Ådalsparken 2, Frederikssund

Indtjekning fra kl. 17.00 

Fælles spisning i mødesalen kl. 18.00
Som et nyt tiltag har sektorbestyrelserne besluttet, at alle 3 sektorer spiser sammen.

Af hensyn til forplejningen er tilmelding til spisningen nødvendig.

Tilmelding: tilmeld dig din sektor og husk at svar på om du ønsker at deltage i spisningen sidste frist for tilmelding den 7. april 2016

Tilmelding Pædagogisk sektor 

Tilmelding Service sektoren

Tilmelding Social- og sundhedssektoren

Selve generalforsamlingerne foregår sektorvis og starter kl. 19.00.

Dagsorden, samt bilag for hver sektor er at finde nedenfor.

Den endelige dagsorden vil bliver oploadet senest 6 hverdage før generalforsamlingen: