Pædagogisk sektors Generalforsamling 2016

Dagsorden til Pædagogisk sektors generalforsamling
Onsdag den 13. april 2016

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af forretningsorden - se nedenfor
5. Godkendelse af dagsorden
6. Bestyrelsens beretning samt fremtidige arbejde
7. Indkomne forslag - evt. forslag skal være afdelingen i hænde
     senest den 29. marts 2016 kl. 24.00
8. Valg

Jens Nielsen, sektornæstformand - genopstiller
Ella Hansen, dagplejer - genopstiller ikke
Irene Madsen, pædagogmedhjælper - genopstiller
Nina Sander, dagplejer, genopstiller ikke
Lars B. Hansen, omsorgsmedhjælper - genopstiller ikke

Vi mangler følgende faggrupper til sektorbestyrelsen:

2 dagplejere
1 pædagogmedhjælper
1 omsorgsmedhjælper
1 dagplejepædagog
1 pædagogisk konsulent
1 ung under 31 år

Skulle du have lyst til at deltage i vores sektorbestyrelse, så send en mail til amni@foa.dk

9. Eventuelt og afslutning

 

På sektorbestyrelsens vegne

Ann M. Nielsen
sektorformand

 

Bilag:

Forretningsorden

Sektorlovene