Tværfagligt arbejdsmiljø

 Arbejdsmiljøansvarlig i FOA Frederikssund: Sektorformand Sanne Johansen 

 

Udgivet 19.01.21

COVID-19 og Arbejdsskade: 

Covid-19 kan medføre stort ubehag og for nogle kan det give svære senfølgeskader.

Har du brug for hjælp til eksempelvis anmeldelse af arbejdsskade på grund af Covid-19, som også kan være opfølgning ved senfølgeskader, kan du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller afdelingen.

Covid-19 kan ligeså udfordre arbejdspladsen på arbejdsmiljøet - nedenstående link til arbejdsmiljøweb.dk indeholder et skema til APV om covid-19.

Kan bruges til dialog på personalemøder ift. den fysiske risiko for smitte og på trivsel og psykiske forhold.

Husk, at vi altid står til rådighed med hjælp og vejledning i FOA Frederikssund vedrørende arbejdsmiljø.

Emne: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe/til-amo/apv-covid-19?fbclid=IwAR3naMM1tb_uYf_2em6KwLDfEXvcOvDlJZue6xVBvsg7Ifg4n4WlYedyPtc

TEMA: Arbejdsmiljø

Godt arbejdsmiljø - hvad er det?

Materiale

Udsat for vold?

Skader, der skyldes vold og trusler, kan anmeldes til Erstatningsnævnet inden for 2 år.

Arbejdsskader

Er du kommet til skade på jobbet?