Værd at vide

Om faggruppeklubben for Social- og sundhedsassistenter samt Plejehjemsassistenter

Assistentklubben blev stiftet på en stiftende generalforsamling d. 3. november 2010.

Alle autoriserede social- og sundhedsassistenter samt plejehjemsassistenter i FOA Frederikshavn er automatisk med i klubben, medmindre der skriftligt ønskes noget andet. Klubkontingentet er pr. 1. januar 2024 kr. 35,- pr. måned.

Eventuel udmeldelse eller genindmeldelse af klubben skal ske skriftligt til afdelingen. Indmeldelse kan ske med dags varsel. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel.

Klubbens formål er:

  • At fremme samarbejdet mellem social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter.
  • At virke for videreudvikling og ajourføring af uddannelse.
  • At søge tilvejebragt bedre økonomiske samt uddannelses- og beskæftigelsesmæssige vilkår.
  • At styrke social- og sundhedsassistenternes og plejehjemsassistenternes fagprofil og kompetenceområder.
  • At forestå ændringer eller forbedringer til overenskomstforhandlingerne.
  • At være idé skabende og kreativ


Bestyrelsen består af:

Helle Bagh jensen   formand

Stella Christensen kassere

Heidi Munk bestyrelsesmedlem

Vibeke Clausen Bestyrelsesmedlem

Anette Bak bestyrelsesmedlem

Ida Bøcker Østergaard bestyrelsesmedlem

Tina Kruckow suppl.