Klubgeneralforsamling 2013

Assistentklubben afholdte klubgeneralforsamling den 27. november 2013

Dagsorden:
 • Valg af dirigent
 • Fastsættelse af forretningsorden
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning over klubbens virke i den forløbne periode v/ klubformand
 • Regnskab ved kassereren
 • Fastsættelse af kontingent
 • Budget
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen:
  Helle Bagh Jensen for 2 år, ønsker genvalg
  Stella Christensen for 2 år, ønsker genvalg
  Marianne Mølgaard for 2 år, ønsker genvalg
  Anne Grethe Sørensen – suppleant – 1 år, ønsker ikke genvalg
 • Åbent punkt
 • Afslutning


Referat
Du kan læse det samlede referat fra klubgeneralforsamlingen her (filen åbner som PDF i nyt vindue).