Generalforsamling 2013

November 2013

KOM OG VÆR MED, til at bestemme, hvad vi skal i det næste år.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubformand i hænde senest 14 kalenderdage før generalforsamlingen.

Klubgeneralforsamlingen starter formel kl. 19.00, men fra kl. 18.00 er klubben vært ved "Connis mad". Vi vil derfor bede dig om din tilmelding, senest den 22. november.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Fastsættelse af forretningsorden
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning over klubbens virke i den forløbne periode v/ klubformand
 • Regnskab ved kassereren
 • Fastsættelse af kontingent
 • Budget
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen:
  Helle Bagh Jensen for 2 år, ønsker genvalg
  Stella Christensen for 2 år, ønsker genvalg
  Marianne Mølgaard for 2 år, ønsker genvalg
  Anne Grethe Sørensen – suppleant – 1 år, ønsker ikke genvalg
 • Åbent punkt
 • Afslutning

Læs referatet her (pdf)