Generalforsamling 2012

Tirsdag den 27. november

Generalforsamling i klubben for social- og sundhedsassistenter samt plejehjemsassistenter

Tirsdag den 27.november 2012, kl. 19.00.
Der er Mexicansk buffet fra kl. 18.00
FOAs lokaler Constantiavej 35
9900 Frederikshavn.

DAGSORDEN:

• Valg af dirigent
• Fastsættelse af forretningsorden
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning over klubbens virke i den forløbne periode v/ klubformand
• Regnskab ved kassereren
• Fastsættelse af kontingent
• Budget
• Indkomne forslag
• Valg
- Formand Joan Pedersen, modtager genvalg
- Bestyrelsesmedlem Doris Mandrup, modtager ikke genvalg
- Bestyrelsesmedlem Lone Nielsen modtager genvalg
• Åbent punkt
• Afslutning

KOM OG VÆR MED, vi har emner til kursusvirksomhed, hvilke skal vi vælge at starte med?

Chef for sundhed og ældre Jytte Thøgersen, kommer og giver et oplæg om hendes visioner for ældreområdet.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubformand i hænde senest 14 kalenderdage før generalforsamlingen.

Tilmelding til klubformand Joan Pedersen på jope@frederikshavn.dk senest den 22. november 2012.

Med venlig hilsen
Klub bestyrelsen