Generalforsamling 2010

Den 3. november 2010

Onsdag den 3. november 2010, blev der afholdt stiftende generalforsamling i faggruppeklubben for plejehjemsassistenter og uddannede social- og sundhedsassistenter.

Forud for mødet var der udsendt indkaldelse til afdelingens 556 plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter. Heraf havde 80 på forhånd tilkendegivet, at de ikke ønskede medlemskab af klubben. 76 stemmeberettigede mødte op og deltog i den stiftende generalforsamling.

Den stiftende generalforsamling besluttede at:

  • Klubbestyrelsen består af 9 personer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig efterfølgende
  • Første års klubkontingent fastsættes til kr. 25,- pr. måned
  • De fremlagte love for faggruppeklubben blev vedtaget

Vil du vide mere, kan du her læse referatet fra den stiftende klubgeneralforsamling samt se de vedtagen klublove. Har du derudover spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klubformand Joan Pedersen på telefon 24667235 eller jope@frederikshavn.dk