Søren Visti sidder på pengekassen!

Det er beskæmmende læsning, når formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn kommune mener, at et kæmpe overskud, blot er tegn på en vellykket aktivering.

Af: René Johansen, Afdelingsformand, FOA Frederikshavn

På de berørte medlemmers vegne, føler jeg det beskæmmende at læse NORDJYSKE d. 29. april, hvor Søren Visti mener, det store overskud på 36 millioner kroner i arbejdsmarkedsudvalget, skyldes en vellykket aktivering i Frederikshavn kommune.

Ja bevar mig vel! Den er vellykket, hvis formålet er, at tilbyde så lidt uddannelsesrevalidering som muligt. Alene på revalideringsområdet ligger der uforbrugte midler på omkring 18 millioner kroner. Penge der kunne være brugt på at hjælpe sygemeldte videre i livet, med en uddannelse og en vej til selvforsørgelse. 

Det er i særlig grad beskæmmende fordi, Søren Visti er formand for arbejdsmarkedsudvalget, og burde vide bedre. Søren Visti burde vide, at langsigtede løsninger og en satsning på uddannelse, er den bedste bold at spille på den lange bane. 

I FOA Frederikshavn siger vi nej tak til de kortsigtede løsninger, og vil kraftigt opfordre til, at også Søren Visti tør spille med på den lange bane. At sidde på pengekassen og ikke turde andet end at være forsigtig, er måske nok en billig løsning her og nu, men kan meget vel ramme som en boomerang, og blive rigtig dyr i den sidste ende. 

På medlemmernes vegne, er jeg ked af at opleve, de afslag der bliver givet på uddannelsesrevalidering. For afslagene bliver givet, selv i de situationer, hvor en virksomhedspraktik har vist, at den sygemeldte kunne opnå ordinær beskæftigelse, hvis blot uddannelsen blev givet. Det er ikke godt nok- og da slet ikke, når kassen er fyldt med penge.