Stop markedsgørelsen

FOA Frederikshavn siger nej tak til regeringens ønske om fortsat markedsgørelse af offentlige velfærdsydelser.

Af: René Johansen, Afdelingsformand, FOA Frederikshavn

Regeringen bruger krisen til at presse på, for at en større del af de offentlige opgaver fremover skal løses af private firmaer og finansieres gennem mere brugerbetaling. Temaet nævnes igen i den 2020 plan, der så lystigt debatteres i disse dage.

Private firmaer stod i starten af 1990’erne for omkring 15 procent af de kommunale opgaver. I dag er andelen oppe på cirka 25 procent. Det vil den nuværende regering gerne øge. Det vil den, selv om det er veldokumenteret, at udlicitering og frit valg ikke giver besparelser.

De seneste tyve års modernisering af den offentlige sektor har gjort velfærdssamfundet og den offentlige sektor sårbar. Hensynet til velfærden har måttet vige for en markedsgørelse, der hverken gavner eller passer til en offentlig sektor.

Det bliver ofte sagt, at den offentlige sektor er en klods om benet på erhvervslivet og væksten, men sandheden er jo, at den private sektor og den offentlige sektor er hinandens forudsætninger. Ligesom den offentlige sektor er afhængig af, at den private del tjener penge, så er en helt afgørende forudsætning for vækst i den private sektor, at den offentlige sektor er velfungerende. At der er pasningsgaranti i institutionerne og dagplejen, så flere folk kan arbejde og eventuelt arbejde mere. At efteruddannelse, voksenuddannelse og kompetenceudvikling virker og helst bliver bedre. At offentlige myndigheder er hurtige, effektive og servicemindede. At arbejdsmarkedet er fleksibelt, så man hurtigt kan omstille og gerne udvide - og at det for eksempel kræver et forstandigt dagpengesystem. At der findes et effektivt sundhedsvæsen, en velfungerende ældrepleje osv. osv.

Skattefinansierede velfærds- og serviceydelser er en naturlig del af fællesskabets forpligtelse over for den enkelte borger. Velfærdssamfundet skal ikke kun støtte og hjælpe, når livet er hårdt, eller give særlige ydelser til fattige.

I FOA Frederikshavn siger vi derfor nej tak til regeringens fortsatte markedsgørelse af den offentlige sektor, men ja tak til et velfærdssamfund for alle, der bygger på en tanke om social lighed. I FOA mener vi, der er brug for en regering, der vil udvikling af det danske velfærdssamfund, frem for afvikling.