Kommunal hjemmepleje i konkurrence!

FOA Frederikshavn imødekommer med stor interesse et enigt socialudvalgs indstilling, hvor forvaltningen bedes ansøge indenrigsministeriet om mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser på lige vilkår med de private leverandører.

Ovenstående sker på baggrund af de seneste års skred, hvor flere og flere borgere, vælger en privat leverandør, frem for den kommunale hjemmepleje. Faktisk har i omegnen af 40% pt. valgt en privat leverandør, når det drejer sig om praktisk hjælp, og omkring 27% har valgt privat leverandør af personlig pleje.

Tallene er efter FOA Frederikshavns opfattelse alarmerende høje, og det er derfor også med stor glæde, at FOA Frederikshavn nu kan konstatere, at et enigt socialudvalg, på foranledning af Birgit Hansen og Jørgen Tousgaard, har besluttet sig for, at mulighederne for lige konkurrencevilkår skal afdækkes.

FOA Formand René Johansen fortæller ”Hele ideen med at udsætte offentlige velfærdsydelser for konkurrence bryder jeg mig ikke om. Men når det nu er sådan det er, så syntes jeg også, at en rimelig konkurrence må være, at dem der konkurrere, må udbyde de samme ydelser. Som det er i dag, er det dybt urimeligt, at kommune som leverandør, ikke må tilbyde tilkøbsydelser.

FOA Formanden tror imidlertid på, at det bliver op af bakke, og fortsætter ”Frikommunerne er allerede udvalgt, og en henvendelse til indenrigsministeriet viser, at nuværende lovgivning ikke hjemler til at udbyde tilkøbsydelser i kommunalt regi. Men jeg syntes det er flot, at alle partier i socialudvalget over en kam, også medlemmer af både venstre og konservative, kan se, at der er ulige konkurrence på området, og at der må gøres noget”.

FOA Frederikshavn gennemfører lige nu en miniundersøgelse, der skal være med til at belyse de privatansattes erfaring med at arbejde for en privat leverandør.


For yderligere information, kontakt:

Afdelingsformand
René Johansen, mobil 4228 2900 eller mail rejo@foa.dk
FOA - Fag og Arbejde, Frederikshavn
Constantiavej 35
9900 Frederikshavn