Læserindlæg:

Forligspartier blåstempler vold og arbejdsskader!

Det er med meget stor forundring, jeg kan erfare, at forligspartierne bag budgetforliget for 2013 gennemtvinger en reduktion af demenstillægget, og det til trods for, at det meget tydeligt af bemærkningerne, til sparekataloget på socialudvalgets område, fremgår følgende mulige alvorlige konsekvenser:

”Der skal afskediges personale, da det nuværende demenstillæg gør, at der er mulighed for en højere normering. Der forventes flere voldsepisoder med eventuelle arbejdsskader til følge”.

Det er mig uforståeligt at forslaget overhovedet optræder i sparekataloget, og det er ubegribeligt, at der nu tegner sig et politisk flertal for et forslag, der helt indlysende risikere at medføre flere voldsepisoder, flere arbejdsskader og dermed store personalemæssige konsekvenser.

Der er plads til en politisk kovending, og jeg må opfordre til, at forligspartierne finder en anden løsning.

For yderligere information, kontakt:

Sektorformand for pædagogisk sektor
René Johansen, mobil 4228 2900 eller mail rejo@foa.dk
FOA - Fag og Arbejde, Frederikshavn
Constantiavej 35
9900 Frederikshavn