Aktivering eller Vistivering!

I FOA Frederikshavn siger vi nej tak til ”vistivering”, men ja tak til en langsigtet aktivering, der foregår under ordentlige forhold, med reelle jobmuligheder for vores ledige medlemmer bagefter.

Af: René Johansen, afdelingsformand, FOA Frederikshavn:

Som beskrevet i Nordjyske de seneste dage, kommer arbejdsmarkedsudvalget (AMU) ud med et overskud på 36 millioner kroner - penge der kunne være brugt på syge og ledige borgere i Frederikshavn kommune.

Det er så mine små hår i nakken rejser sig, når Søren Visti mere eller mindre fastholder, at aktiveringen i Frederikshavn er vellykket, for der er uomtvisteligt plads til en meget lang række forbedringer- ikke kun for de sygemeldte, men i meget høj grad også overfor vores mange ledige borgere i Frederikshavn kommune.

Jeg vil også gerne sige, at fra den ”pind”, jeg sidder på, er jeg i princippet fløjtende ligeglad med, hvem og hvad i AMU regi, der kan tillægges ansvaret og den nuværende situation på beskæftigelsesområdet i Frederikshavn kommune. For mig er det vigtigt, at vi lytter til hinanden og er villige til at lave forandringer, når der er brug for det.

Jeg ved ikke om Søren Visti eller for den sags skyld andre i AMU holder hænderne for øjne og øre, men både jeg og øvrige medlemmer fra LO fagbevægelsen, har gentagne gange forklaret og givet eksempler på, at der er behov for et serviceeftersyn af de kommunale job med løntilskud til ledige – aktiveringen lykkes nemlig langt fra altid.

Senest har vi i FOA Frederikshavn bedt om et møde med Frederikshavn kommune, da endnu en af de uforståelige og højst besynderlige aktiveringer er dukket op. Denne gang i et aktiverings- eller måske retter ”vistiveringsprojekt”, i et skur på en daginstitution, hvor to personer gentagne gang er forlænget i en dagpengeaktivering. Uden formål. Uden perspektiv. Uden nogen form for reel jobmulighed.

Men hvad gør den politiske leder af arbejdsmarkedsudvalget? Efter min mening, siddes der for meget på hænder, og der er en manglende vilje til handling. Jeg savner politisk lederskab og en klar politisk holdning til, hvad der skal ske for vores ledige i Frederikshavn kommune, og at det der så sker, også reelt er noget der kommer den ledige til nytte, og ikke blot er en del af en kommunal kassetænkning, der skal sikre statsrefusionen.

Mit helt konkrete forslag er, at der omgående udsendes meget klare og tydelige politiske signaler til vores Jobcenter. Ledige skal ikke kastes rundt i kommunale perspektivløse aktiveringsjob, og da slet ikke på områder, hvor Frederikshavn kommune slet ikke selv ønsker at oprette ordinære jobs.

I FOA Frederikshavn siger vi nej tak til ”vistivering”, men ja tak til en langsigtet aktivering, der foregår under ordentlige forhold, med reelle jobmuligheder for vores ledige medlemmer bagefter.