Nu vil vi have en ny kurs

En kurs, mod et Danmark vi kan være bekendt - et Danmark der behandler både sine gamle og sine nye borgere med respekt og værdighed.

Af: René Johansen, afdelingsformand, FOA Frederikshavn:

FOAs medlemmer har rødder i alle verdensdele og de borgere, medlemmerne møder i hverdagen, har vidt forskellig baggrund. Det skal vi ikke frygte. Det skal vi sætte pris på. Men vi modtager mennesker fra andre lande med mistro, og vi behandler dem uden respekt. Mangfoldighed udvikler os fagligt og menneskeligt, hvis forskelligheden ellers får plads til at udfolde sig. I FOAs billede af et rigt velfærdssamfund har alle medlemmer en reel mulighed for at indgå i et ligeværdigt sam-arbejde med kolleger og borgere uanset etnisk oprindelse, køn, tro, handicap, alder og seksuel orientering. 

Engang kunne vi være stolte af at være dansker. Vi behandlede mennesker bedre end de fleste andre steder i verden, men i løbet af de sidste ti år er stoltheden blevet afløst af flovhed.

Vi behandler i stigende grad mennesker respektløst og uværdigt.

Arbejdsløse møder mistillid og kontrol i stedet for at få hjælp til at komme i arbejde. Syge og slidte møder mistillid og kontrol i stedet for at få hjælp til at komme videre. Og vores arbejdende medlemmer møder mistillid og kontrol i stedet for at få lov til at passe deres arbejde. 

Det er det, der må stoppe nu. 

1. maj er arbejdernes kampdag. Jeg syntes derfor også, at 1. maj skal være dagen, hvor ventetiden på et valg snart har varet længe nok. Vi har brug for et valg - Et valg hvor luften bliver renset. Et valg hvor vi som borgere får mulighed for at udøve vores indflydelse. Et valg, hvor vi stemmer på en regering, der vil arbejde for at stoppe den respektløse og uværdige behandling af mennesker. En regering der vil stoppe den hurtigt voksende ulighed i samfundet. En regering der vil skifte fokus fra egoisme og grådighed til solidaritet og fællesskab. En regering, der vil gøre sit til, at vi igen kan være stolte af at være danskere.