Husk regningerne til FOA Frederikshavn...

Frist for indsendelse af regninger til FOA Frederikshavn er sidste uge inden årets udgang.

HUSK
at du, som medlem af FOA Frederikshavn, har ret til op til 5 behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor, om året -  dog max for kr. 1.738.- (før 1. oktober 2019 var det 1.702,- kr.)

Har du modtaget behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor, så husk at kopi af kvitteringerne skal være FOA Frederikshavn i hænde, senest sidste uge i det kalenderår, hvor behandlingerne har fundet sted.

En forudsætning for ydelse af tilskud er, at behandling er foregået hos en autoriseret behandler eller anden behandler, der er godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Venlig hilsen
FOA