Rygsmerte

Kiropraktor & Fysioterapeut

Betaling af op til 5 behandlinger

Ethvert medlem af faglig afdeling i FOA Frederikshavn er jf. afdelingslovene omfattet af en solidarisk tilskudsordning, der giver mulighed for at få betalt nedenstående behandlinger hos kiropraktor og/eller fysioterapeut. 

Kiropraktor/fysioterapeut
Som medlem kan du få betalt op til 5 behandlinger pr. kalenderår hos fysioterapeut og/eller kiropraktor. Dog kan det maksimale tilskud pr. kalenderår ikke udgøre mere end kr. 1.738.- pr. medlem (1/4-2016 niveau). 

Tilskud ydes mod aflevering af betalt regning/kvittering for behandling. Som minimum skal regningen indeholde medlemmets navn, adresse samt CPR-nummer eller fødselsdato og være FOA Frederikshavn i hænde senest sidste uge de kalenderår, hvor behandlingerne har fundet sted!.

Pengene overføres til din Nem konto. Bemærk i den forbindelse, at vi fra efteråret 2012, kun foretager udbetaling én gang om måneden - den sidste hverdag i måneden. Regninger modtaget efter den 15. i måneden, udbetales først den sidste hverdag i måneden efter. Beløbet indberettes automatisk til skat, og du modtager kvittering på beløbet.

En forudsætning for ydelse af tilskud er, at behandling er foregået hos autoriseret behandler, eller anden behandler godkendt af afdelingsbestyrelsen.

For yderligere info om Læsøordningen og godkendte behandlere på Læsø kan du besøge siden her

Afdelingen er forpligtet til at indberette udbetalte refusioner til SKAT som B-indkomst.