Kalender

Kalender til medlemmer i FOA Frederikshavn

I flere år, har alle medlemmer fået tilsendt en FOA medlemskalender. Det er de enkelte lokale FOA afdelinger, der bestiller og betaler for medlemskalenderen. Nogle afdelinger udsender ikke en medlemskalender.

I FOA Frederikshavn har vi de seneste år prøvet os frem med to forskellige kalendertyper. I kalenderåret 2013 modtog alle medlemmer en "ugekalender" og i kalenderåret 2014 modtog alle medlemmer en "månedskalender".

I en stor medlemsundersøgelse, foretaget i august måned 2013, spurgte vi omkring 1500 medlemmer efter, hvilken kalender de helst vil have. 621 svarede retur, og på nær en ganske lille forskel, ønskede halvdelen en ugekalender og den anden halvdel en månedskalender.

For at imødekomme flest muliges ønsker, gør vi derfor noget helt nyt, for kalenderåret 2015.

Vi stopper med at udsende kalenderen sammen med fagbladet. Til gengæld kan man hos sin tillidsrepræsentant sige, hvilken type kalender der ønskes. Der kan vælges imellem en "ugekalender" eller en "månedskalender". Tillidsrepræsentanten sørger efterfølgende for at medbringe kalendere til omdeling på arbejdspladserne. 

Har du ikke en tillidsrepræsentant eller er du ledig, kan du i stedet hente en kalender i afdelingen.


God fornøjelse......