Sektorgeneralforsamling servicesektoren

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700231400
Tid: til
Sted: FOA Frederikshavn, Constantiavej 35, Frederikshavn
Målgruppe: Medlemmer af Servicesektoren i FOA Frederikshavn
Ledige pladser 40
Tilmeldingsfrist: 28. september 2023 17:30
Tilmelding for enkeltpersoner: Tilmeld dig her

Sektorgeneralforsamling Servicesektoren i FOA Frederikshavn.

Torsdag d. 28. september, Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn

Kl. 17.30- Spisning

Kl. 18.30- Generalforsamling starter

Foreløbig dagsorden.

 1. Godkendelse af forretningsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af referent
 5. Valg af stemmetællere
 6. Sektorbestyrelsens beretning
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til sektorbestyrelsen
  1. Valg af sektorformand for 4 år.

   Claus R. Fisher er på valg og genopstiller

  2. Valg af bestyrelsesmedlem for 4 år
  3. Valg af bestyrelsesmedlem for 4 år
  4. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år
 9. Afslutning

Endelig dagsorden kan ses 6. dage før her.