FOA Århus holder generalforsamling torsdag d. 18. april 2024

Sæt kryds i kalenderen – fagforeningen har snart generalforsamling.

Torsdag d. 18. april fra kl. 17.30 kan alle FOA Århus-medlemmer få indflydelse på fagforeningen, når FOA Århus holder sin årlige generalforsamling. Der vil forinden være mulighed for at deltage i fællesspisning.

Dagsordenen vil selvfølgelig være efter fagforeningens love, og den bliver bragt i det næste nummer af Fagbladet FOA Århus, der udkommer sidst i februar.  Her vil FOA Århus-medlemmerne også kunne tilmelde sig generalforsamlingen, ligesom bladet bringer artikler, hvor FOA Århus ledelse fortæller, hvad den mener om fagforeningens situation.