Tillidsrepræsentanter havde fokus på sig selv

Et stort temamøde for alle FOA Århus tillidsrepræsentanter handlede om deres egen indsats, og de vilkår tillidsrepræsentanterne har for at repræsentere deres kolleger

Når FOA Århus tillidsrepræsentanter samles, så handler mødet normalt om forhold, som de deler med deres kolleger – for eksempel en ny overenskomst. Men torsdag d. 30. november handlede et stort TR-temamøde om tillidsrepræsentanternes egen funktion.

Tillidsrepræsentanterne diskuterede de vilkår, fagforeningen og arbejdsgiverne har aftalt for deres arbejde, og hvordan aftalerne i praksis fungerer. Desuden fik tillidsrepræsentanterne en præsentation af flere digitale hjælpemidler, som de har til rådighed, ligesom de fik en række bud på, hvordan de bedst kommunikerer med arbejdsgiverne og deres kolleger.

Tillidsrepræsentanterne fik også en orientering om, hvordan de får en stor og vigtig rolle, når alle nye kolleger fra 1. januar skal have en god og velforberedt velkomst, hvor de møder FOA, bliver tilbudt medlemskab og får en snak, der sikrer, at deres løn er korrekt.