OK24 skal skabe mindre ulighed

Århus Stiftstidende bragte dette læserbrev 24.maj:

Uligheden vokser, og det skader os alle, fordi det bliver sværere og sværere at skaffe personale til velfærdsfagene, hvor typisk offentligt ansatte kvinder arbejder med børn, ældre, syge og udsatte borgere.

Hver gang offentligt ansatte indgår overenskomster vokser uligheden, fordi alle får de samme lønstigninger i procent. En lønstigning på 6% af en topchefs løn er selvfølgelig væsentligt mere end 6% af en social- og sundhedshjælpers løn, og den øgede ulighed vil så være udgangspunktet for de næste overenskomster, hvor uligheden derfor vil vokse endnu mere.  I over 30 år har de offentligt ansatte og deres arbejdsgivere indgået den type overenskomster, og det må stoppe nu. FOA Århus foreslår, at alle i stedet får det samme kronebeløb i lønstigning, for det har den modsatte effekt: uligheden bliver mindre.

Overenskomsterne afsætter også penge til lokale lønforhandlinger, hvor uligheden igen vokser, ligesom når de centrale lønstigninger gives i procent. I Aarhus Kommune får en topchef 8 gange så mange lokallønskroner som en social- og sundhedshjælper, og lokallønnen udgør i gennemsnit 15,5% af en topchefs løn, mens den kun udgør 5,4% af en social- og sundhedshjælpers løn.

Der er stor mangel på uddannet social- og sundhedspersonale, mens der ikke er mange ubesatte stillinger som topchef. Til gengæld sidder topcheferne tæt på hinanden og de fuldtidsbeskæftigede politikere, når kommunen skal fordele lokallønskronerne, og det giver de ansattes faglige organisationer meget forskellige udgangspunkter for de lokale lønforhandlinger.

OK24 må være med til at sikre, at der sker en mere rimelig fordeling lokalt.

For uligheden skal blive mindre – for vores alle sammens skyld, og heldigvis er 55 % af befolkningen enig og mener, at lønforskellen mellem højtlønnede og lavtlønnede skal være mindre.  Det fremgår af en ny repræsentativ undersøgelse, som Epinion har lavet for FOA. I samme undersøgelse mener hele 84%, at offentligt ansatte, der arbejder med børn, ældre, syge og udsatte borgere skal have mere i løn.

Den opbakning får vi brug for op til og under OK24, så uligheden i Danmark kan blive mindre, og så tilstrækkelig mange vil arbejde i velfærdsfagene. 

 

Mette Fuglsig Schjødt

Formand for FOA Århus

Christian X´s Vej 56-58

8260 Viby J