Husk valget til PenSams medlemsforum


Valget til PenSams medlemsforum foregår i perioden fra den 2. oktober til den 29. oktober.

De fleste FOA Århus-medlemmer har deres pension i PenSam, og der er altså snart valg til selskabets medlemsforum. Det er et bindeled mellem PenSam og medlemmerne, hvor de kan få indflydelse på deres pension.

PenSam giver alle stemmeberettigede direkte besked om valget, som du også kan læse mere om her.