En sommerhilsen fra FOA Århus

Nu er sommeren godt i gang, og ferien nærmer sig for de fleste. Den skal vi nyde, og bagefter venter faglige aktiviteter, som skal give resultater.

Inden udgangen af 2022 skal Lønkommissionen komme med en rapport, der ser på det offentlige arbejdsmarkeds lønforhold. Det er vigtigt, at kommissionen forholder sig til, at uligheden vokser, fordi de offentlig ansatte i de lavtlønnede, kvindedominerede fag har haltet bagefter i årevis. Og når lønstigningerne ved hver overenskomst falder i procent af den tidligere løn, så bliver uligheden jo værre og værre.

Vi kan selvfølgelig ikke sidde med hænderne i skødet og håbe på, at en kommission løser problemet.

FOA på landsplan har startet en kampagne mod ulighed, som skal køre frem til overenskomstforhandlingerne i 2024. I FOA Århus bakker vi naturligvis op om kampagnen og har produceret nogle videospots, som vi håber, du vil være med til at sprede på sociale medier. Du finder dem her.

Allerede i september samler FOA tillidsrepræsentanter fra hele landet til et løntræf, og vi håber, at rigtig mange fra FOA Århus vil deltage.

Måske skal din tillidsrepræsentant med? Kontakt derfor meget gerne din tillidsrepræsentant, hvis du har nogle idéer og synspunkter om løn og ulighed, så din tillidsrepræsentant kan tage dem med på træffet.  

Inden vi når så langt, skal vi nyde det forhåbentlig gode sommervejr og samværet med familie og venner.

Rigtig god sommer!

På FOA Århus vegne

Inge Jensen Pedersen, afdelingsformand