Dialogmøde om fremtidens dagpleje


Færre børn end tidligere bliver passet i dagplejen, og FOA gør nu en indsats for, at den kommunale dagpleje også bliver et tilbud til fremtidens børn.


85 ansatte i dagplejen fra Århus og Odder deltog, da de 29. marts i FOA Århus lokaler kunne fortælle, hvordan de oplever den lokale dagplejes situation, når det gælder struktur, faglighed og vilkår.

- Der var et rigtigt fint fremmøde, konstaterer formanden for Pædagogisk Sektor i FOA Århus Jack Hougård Kristensen, som glæder sig over, at omkring en tredjedel fra de berørte faggrupper deltog.

Baggrunden for mødet er, at færre og færre børn bliver passet i dagplejen, og FOA vil gerne bidrage til, at forældre også i fremtiden kan vælge dagpleje til deres børn. Der er derfor dialogmøder rundt om i landet, hvor formand Kim Henriksen og næstformand Joan Lindskov fra Pædagogisk Sektor i forbundet - FOA på landsplan – undersøger dagplejens forhold lokalt. På møderne kan dagplejere, dagplejepædagoger og dagplejens ledere fortælle, hvordan de ser på situationen – både mundtligt og ved at udfylde omdelte kort.

- Og der var mange gode bidrag på mødet hos FOA Århus. Gode bud på, hvad der kan ske, så dagplejen er et attraktivt pasningstilbud i fremtiden, mener Jack Hougård Kristensen.

Dialogmøderne skal danne baggrund for, at Pædagogisk Sektor på landsplan kan præsentere nogle løsningsforslag, når sektoren holder årsmøde i 2023.

 

Ann Vraa Bomholt 

Ann Vraa Bomholt, Åby Dagpleje.