John og Hane
John Christiansen og Hanne Vorre Clausen er nye medlemmer af Ældrerådet

To FOA Århus-medlemmer i Ældrerådet

Der er valgt et nyt ældreråd for Aarhus Kommune, og to FOA Århus-medlemmer er blandt de nyvalgte

- Jeg er blevet folkepensionist, og så skulle der ske noget. Jeg har været fagligt aktiv hele mit liv, og så syntes jeg, Ældrerådet var et oplagt sted at være aktiv, forklarer Hanne Vorre Clausen, der i 30 år var underviser i FOA og tidligere blandt andet var tillidsrepræsentant.

Hun ønsker at give ældre mennesker en stærkere stemme. Den er nemlig ikke høj nok, mener Hanne Vorre Clausen.

- Det er vigtigt, at der er nok uddannet personale i ældreplejen, og en infrastruktur så ældre uden bil kan komme rundt i byen, siger hun og peger også på, at ældres boligforhold er vigtige for hende.

Det er de også for det andet nyvalgte FOA-medlem John Christiansen, som især lægger vægt på, at der også er tilstrækkelig mange ældreboliger i oplandsområder som for eksempel Hjortshøj og Malling.

- Mange vil gerne blive boende i deres lokalområde, når de flytter i ældrebolig, og det skal der være mulighed for, understreger den tidligere portør fra Skejby Sygehus.

John Christiansen ønsker billigere kollektiv trafik for ældre og en bedre ældrepleje med et bedre arbejdsmiljø.

- Og så har jeg fokus på den kommunale hjælp, folk får, når de er blevet udskrevet fra hospitalerne, for her kan folk komme i klemme, siger han.

John Christiansen stillede op til Ældrerådet, fordi han fik opfordringer. Og de kom blandt andet fra andre beboere i Vor Frue Kloster, hvor han bor. Det tidligere kloster fungerer i dag som en slags fondsejede seniorboliger.

Der er valg til Ældrerådet hvert fjerde år. Ved valget i år var der 19 kandidater til 19 pladser i rådet, så alle opstillede var automatisk valgt – et såkaldt fredsvalg.

Ældrerådet rådgiver Aarhus Byråd om ældrepolitik og skal høres om alle forslag, der handler om ældre. Rådet kan også selv vælge at udtale sig om ældre borgeres forhold.