Private sikrer ikke god hjemmepleje

Århus Stiftstidende bragte d. 22. oktober 2021 dette læserbrev fra FOA Århus formand Inge Jensens Petersen:

Tvangslukningen af Berits Hjemmepleje viser, at private alternativer i ældreplejen ikke sikrer en god pleje.

En ordentlig pleje kræver nemlig, at der er tilstrækkelig meget uddannet og efteruddannet social- og sundhedspersonale, hvad enten hjemmeplejen er privat eller kommunal.

Pointen er vigtig, fordi private plejefirmaer trækker ressourcer ud af ældresektoren. Og når de private alternativer så ikke garanterer den kvalitetssikring, som nogle ideologer har påstået, hvorfor så bruge ressourcer på dem?

For det første skal de private firmaer jo gerne give et overskud; det er private firmaers formål. Og de penge kan næsten kun tages fra plejen, da firmaerne giver deres ansatte nogenlunde samme løn som Aarhus Kommune og ikke får flere penge til at løse plejeopgaverne, end kommunens hjemmepleje gør.

For det andet bør kommunen bruge ekstra ressourcer på at kontrollere de private firmaer. En kommunal hjemmeplejeleder kan nemlig vælge at sende aben opad i systemet, hvis lederen konstaterer, at ressourcerne er for få til at sikre en ordentlig pleje. Og i sidste ende kan ressourceproblemerne så ende på politikernes bord. Ikke alle ledere går til chefen, når der er problemer, men lederen kan udnytte, at ledelseslagene og de bevilgende politikere alle er en del af Aarhus Kommune.

Et privat plejefirma med store ressourceproblemer må omvendt blot konstatere, at det ikke kan overholde sin kontrakt. Et enkelt firma har faktisk engang opgivet at arbejde for Aarhus Kommune, fordi ressourcerne var for få. Men typisk vil firmaerne prøve at gøre deres kunde – kommunen – tilfreds, og vil derfor ikke fortælle, hvis plejen er utilstrækkelig.  Det betyder, at der er brug for mere kontrol med private firmaer, og det koster også ressourcer.

Private firmaer trækker altså ressourcer ud af en i forvejen presset ældrepleje, uden at firmaerne kan garantere en ordentlig pleje. Derfor bør Folketinget ændre fritvalgsloven, så kommunerne frit kan vælge, om de vil bruge penge på, at der er private alternativer til den kommunale hjemmepleje.   

 

Inge Jensen Pedersen

Formand for FOA Århus

Christian X’s Vej 56-58

8260 Viby J