Pædagogiske assistenter er en nem og god løsning

Århus Stiftstidende bragte d. 11.november 2021 dette læserbrev fra formanden for Pædagogisk Sektor i FOA Århus Jack Hougård Kristensen:

Der er heldigvis både hurtige og gode løsninger, når Aarhus Kommune skal sikre flere uddannede medarbejdere i daginstitutionerne. Personalemanglen er et voksende problem, og kommunen risikerer i 2030 at mangle 1000 medarbejdere på området. Men kommunen kan gøre flere enkle ting, der kan sikre mere uddannet personale. Blandt dem er de pædagogiske assistenter - den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse på det pædagogiske område.

For det første kan kommunen fastansætte sine pædagogiske assistentelever. I dag ophører deres ansættelse automatisk, når uddannelsen er gennemført, og hvis de i stedet er fastansatte, vil kommunen sandsynligvis få flere pædagogiske assistenter, som bruger deres viden i de århusianske daginstitutioner. Kommunen ansætter hvert år 44 elever på den ordinære pædagogiske assistentuddannelse.

For det andet kan Aarhus Kommune tilbyde sine ufaglærte pædagogmedhjælpere, som er fyldt 25 år og har to års erfaring, at de kan blive pædagogiske assistenter med merit. Det tager kun 42 uger, når man tager den pædagogiske assistentuddannelse, som merituddannelse.

For det tredje kan kommunen beslutte at fastansætte pædagogmedhjælpere, der har interesse for området, så pædagogmedhjælperne generelt kan fungere som en fødekæde til merituddannelsen. Det kan de ikke alle i dag, fordi næsten en tredjedel af pædagogmedhjælperne er løst ansatte. Og fordi ansættelseskulturen nogle steder er sådan, at man fortrinsvis ansætter pædagogmedhjælpere, der erklærer, at de snart skal lave noget andet.

Så der er meget kommunen kan gøre for at skaffe flere uddannede medarbejdere til de århusianske daginstitutioner.  Og det er faktisk nemme og gode løsninger, der kan mindske et truende problem.

 

Jack Hougård Kristensen

Formand for Pædagogisk Sektor i FOA Århus

Christian X’s Vej 56-58

8260 Viby j