OK21 – det bedst mulige resultat


De overordnede overenskomstforlig på det offentlige område sikrer en reallønsstigning. Men desværre giver forligene lønstigninger i procenter og ikke i kroner.

Det økonomiske udgangspunkt for OK21 er vanskeligt, fordi Corona-situationen presser lønnen på det private arbejdsmarked, som via reguleringsordningen påvirker lønnen på det offentlige.  Samtidig står mange offentlige arbejdspladser forrest i Corona-kampen, mens andre er helt eller delvist lukkede, og det påvirker selvfølgelig også forhandlingssituationen

- Derfor er det positivt, at OK21-forligenes lønstigninger er højere, end de forventede prisstigninger, så reallønnen stiger, ligesom det er fint, at der er afsat en særlig ligeløns- og lavtlønspulje samt en rekrutteringspulje, som vil give social- og sundhedspersonalet et løft, siger FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen, der understreger, at resultaterne ikke er prangende, men nok de bedst opnåelige.

Men hun ærgrer sig over, at OK21 giver lønstigninger i procenter og ikke kroner, ligesom det siden 1980’erne er sket ved de offentlige overenskomstforlig.

- Der var blandt de faglige organisationer ikke tilstrækkelig opbakning, da FOA foreslog, at når vi i fællesskab havde presset en pose penge ud af arbejdsgiverne, så skulle den fordeles med samme kronestigning til alle og ikke samme procentstigning til alle, forklarer Inge Jensen Pedersen.

Procentstigningerne betyder, at forskellen mellem højt- og lavtlønnede hele tiden vokser, og det er altså sket i mere end 30 år.

- Situationen er blevet uholdbar. Ved de næste overenskomstforhandlinger må de øvrige faglige organisationer vise den solidaritet som FOA - og FOAs medlemmer - tidligere har vist, da vi var parat til at slås for, at lærerne fik en arbejdstidsaftale, og de statsansatte beholdt deres frokostpause, fastslår FOA Århus formand.

Flere af FOAs store lavtlønnede faggrupper står i en god forhandlingsposition, fordi der i de næste mange år vil være mangel på deres arbejdskraft.

- Det skal på den ene eller anden måde betyde, at de får en bedre lønudvikling, og i FOA Århus ønsker vi, at det sker på en solidarisk måde, hvor alle lavtlønnede offentligt ansatte får et løft, fordi overenskomsterne i 2024 giver lønstigninger i kroner og ikke procenter, siger Inge Jensen Pedersen.

Forhandlingerne om de specielle overenskomstkrav, som kun gælder FOAs områder, foregår i øjeblikket og varer sandsynligvis ugen ud.