Kursus i kliniske opgaver i almen praksis

SOSU Østjylland og de midtjyske FOA-afdelinger samarbejder om et kursus, hvor afdelingernes medlemmer kan lære om kliniske opgaver i almen praksis.

De midtjyske FOA-afdelinger oplever, at flere og flere medlemmer – oftest social- og sundhedsassistenter - arbejder hos de praktiserende læger, ligesom en del medlemmer er interesserede i området. Afdelingerne tilbyder derfor i samarbejde med SOSU Østjylland kurset ”Kliniske opgaver i almen praksis”.

Det er kun medlemmer af FOA Århus, FOA Silkeborg-Skanderborg, FOA Randers, FOA Herning, FOA Holstebro, FOA Midtjylland, der kan deltage.

Kurset har opstart tirsdag i uge 8 2022, og tilmeldingsfristen er 1. februar 2022. Undervisningen foregår på SOSU Østjyllands afdeling i Silkeborg. Interesserede kan læse mere om kurset her.