Første digitale TR-kursus i FOA Århus

For første gang er FOA Århus-tillidsrepræsentanter blevet undervist digitalt. De er nu blevet færdige med det grundlæggende TR-kursus.

Da en flok nyvalgte tillidsrepræsentanter i marts 2020 mødtes i FOA Århus lokaler og begyndte på det grundlæggende TR-kursus, blev de hurtigt sendt hjem igen. Corona-epidemien var nået til Danmark og landet lukkede ned.  Kurset skulle egentlig have været færdigt i juni 2020, men nu blev det udsat.

De fleste forventede nok, at kursisterne kunne mødes igen få måneder senere, men det tillod Corona-situationen ikke. I august 2020 fortsatte kurset i stedet som digital fjernundervisning, og kursisterne er nu blevet færdige.

Patricia Aaes, SOSU-assistent og tillidsrepræsentant på plejehjemmene Søholm og Engsøgård deltog i kurset. Hun oplever, at den digitale undervisning gav kursisterne nogle redskaber, som de ellers ikke ville have fået.

- Nogle opgaver gik ud på at lave videoer, og jeg har allerede brugt videoer til at kommunikere med kollegaer. Det tror jeg også, at jeg vil bruge som supplement til almindelig kontakt, når Corona-situationen engang er ovre, vurderer hun.

Det afbrudte og langstrakte kursusforløb betød, at kursisterne i en længere periode har fungeret som tillidsfolk, uden at de havde gennemført den grundlæggende TR-uddannelse.

- Så vi har kørt bil, mens vi byggede motorvejen, siger Patricia Aaes.

Hun fortæller, at det største minus ved den digitale undervisning har været, at kursisterne ikke socialt har lært hinanden at kende.

- Det bliver rart at se mine tillidsrepræsentantkollegaer rigtigt til et møde en dag, siger Patricia Aaes, som fortæller, at to af kursisterne var fraværende på den første kursusdag, så dem har hun aldrig mødtes med fysisk.