FOA Århus stemte ja til OK21-resultaterne

68 procent stemte ja blandt de FOA Århus-medlemmer, som afgav deres stemme, da FOA-medlemmerne kunne tage stilling til OK21-resultaterne.

Over halvdelen af de stemmeberettigede - 54,5 procent - deltog, da de offentligt ansatte FOA Århus-medlemmer kunne stemme om det offentlige områdes nye overenskomster.  Det svarer nogenlunde til stemmeprocenten på landsplan, som var på 55,5.

68 procent af FOA Århus-stemmerne var ja-stemmer, mens 32 procent stemte nej. På landsplan stemte 76 procent ja og 24 procent nej.

Afstemningsresultatet er nogenlunde, som FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen forventede.

- Mange har det nok ligesom mig – at OK21-resultaterne er de bedst opnåelige. Og samtidig er der en utilfredshed med, at lønstigninger i procenter stadig øger lønforskellene, vurderer hun.

FOA Århus-formanden er rimeligt godt tilfreds med stemmeprocenten.

- Forhandlingsforløbet har været ret udramatisk, og corona har givet folk meget andet at forholde sig til. Alligevel har over halvdelen stemt, og det er egentlig okay, selvom man jo altid ønsker, at alle benytter sig af muligheden for at få indflydelse på deres egne overenskomster, siger Inge Jensen Pedersen.