Fast arbejde til pædagogiske assistenter

Tilfredshed i FOA Århus, efter Aarhus Kommune vil ansætte flere pædagogiske assistenter.

Aarhus Kommune vil fremover ansætte de pædagogiske assistenter, som kommunens institutioner selv uddanner. Samtidig vil kommunen uddanne langt flere pædagogiske assistenter end kommunen gør i dag. Formanden for Pædagogisk sektor i FOA Århus Jack Hougård Kristensen er glad for beslutningerne.

- De pædagogiske assistenter kan bidrage til, at der kommer mere uddannet personale i institutionerne, og at institutionernes kvalitet er i orden, siger han.

Jack Hougård Kristensen peger på, at Aarhus kommune i dag kun ansætter en meget lille del af de pædagogiske assistenter, som kommunen uddanner, ligesom de pædagogiske assistenter udgør en langt mindre del af daginstitutionspersonalet i Århus, end i kommuner som Skanderborg og Silkeborg. Og paradoksalt nok er de århusianske daginstitutioner samtidig truet af mangel på uddannet arbejdskraft.

- Så situationen er uholdbar, og det er helt nødvendigt, at der sker ændringer, understreger Jack Hougård Kristensen, som længe har argumenteret for, at de pædagogiske assistenter har en værdifuld rolle at spille i daginstitutionerne.

Aarhus kommune har også besluttet, at det skal være udgiftsneutralt for de enkelte institutioner, når erfarne pædagogmedhjælpere tager den pædagogiske assistent-uddannelse med merit, ligesom pædagogmedhjælperne skal have deres sædvanlige løn under uddannelsen.

- Det er er også rigtigt fornuftigt – institutionerne kan på den her måde sikre sig uddannet arbejdskraft på blot 42 uger, forklarer Jack Hougård Kristensen.

Han håber, at beslutningerne kan være med til at ændre ansættelseskulturen på de århusianske daginstitutioner. Sektorformanden oplever nemlig, at for mange institutioner ansætter pædagogmedhjælpere som et ”friskt pust” og nærmest forventer, at de hurtigt forsvinder fra området igen.

- Men hvis pædagogmedhjælperne skal fungere som fødekæde til merituddannelserne, skal institutionerne jo gå efter ansøgere, der har lyst til at blive indenfor området, så institutionerne kan få uddannet arbejdskraft i fremtiden, siger Jack Hougård Kristensen.