Bliver snydt for høringsret om referencer

FOA Århus hører ofte fra jobsøgende medlemmer, der ikke er blevet hørt om referencer, der har betydet, at de ikke fik et job. Og de jobsøgende skal høres, siger forvaltningsloven.

En jobsøgende har ret til at blive hørt, hvis en offentlig arbejdsgiver ikke vil ansætte den jobsøgende, efter arbejdsgiveren har indhentet referencer hos tidligere arbejdsgivere.

Det er vigtigt, for hvis du søger job, kan arbejdsgiveren spørge dine tidligere arbejdsgivere om deres erfaringer med dig som ansat. Hvis arbejdsgiveren så har fået noget at vide, som betyder, at du ikke bliver ansat, har du ret til at fortælle, hvad du mener, der er sket under din tidligere ansættelse. Og det skal ske, inden arbejdsgiveren tager sin endelige beslutning om ansættelse. Det siger forvaltningsloven. Desværre oplever jobsøgende FOA Århus-medlemmer ofte, at de ikke bliver hørt i den slags situationer.

- Vi får jævnligt henvendelser fra medlemmer, der alligevel ikke fik et nyt job, efter arbejdsgiveren havde indhentet referencer, og som så ikke havde fået lov til at fortælle deres version af, hvad der var foregået på den tidligere arbejdsplads, siger FOA Århus næstformand Mette Fuglsig Schjødt.

Hun understreger, at høringsretten er en vigtig rettighed for offentligt ansatte.

- Det kan jo være arbejdsgiveren ændrer holdning, når den anden side af historien kommer frem. Vi har for nylig haft en henvendelse fra et medlem, som var sikker på, at hun havde fået jobbet, hvis den nye arbejdsgiver også havde hørt hendes forklaring, fortæller FOA Århus næstformand Mette Fuglsig Schjødt.

Hun opfordrer FOA Århus medlemmer til at henvende sig i fagforeningen, hvis de mister et job, efter arbejdsgiveren har kontaktet tidligere arbejdsgivere, og de ikke selv er blevet hørt om, hvad der forgik under den tidligere ansættelse.